“ไหว้พระธาตุพนม  ชมวัตถุโบราณ  มันแกวรสหวาน  สำราญชายโขง  จรรโลงวัฒนธรรม”