1. โดยรถยนต์โดยสาร  ซึ่งมีให้บริการอยู่หลายบริษัทด้วยกัน  ทั้งจากกรุงเทพมหานครฯ  และจากจังหวัดใกล้เคียง  จากกรุงเทพฯ  จะมีทั้งรอบเช้าและรอบเย็นไป – กลับ ถึงตัวเมืองธาตุพนมเลยครับ  แบ่งเป็นอัตราค่าโดยสารดังนี้

        – ธรรมดา  ปรับอากาศชั้น  2    ราคาประมาณ  300 – 400  บาท

        – ปรับอากาศชั้น  1              ราคาประมาณ  500  บาท

        – ปรับอากาศ  V.I.P.            ราคาประมาาณ  700 – 800  บาท

 

2. โดยรถยนต์ส่วนตัว  เป็นการสะดวกสบายเพราะถนนหนทางที่เข้าสู่ตัวอำเภอธาตุพนมในปัจจุบันเป็นถนนราดยางทุกเส้นทาง  ไม่ว่าจะมาจากจังหวัดสกลนคร  จังหวัดมุกดาหาร  หรือจากตัวเมืองจังหวัดนครพนม

        – ระยะทางจากกรุงเทพฯ  ถึงธาตุพนมมีระยะทางประมาณ  735  กิโลเมตร

        – ระยะทางจากสกลนคร  ถึงธาตุพนมมีระยะทางประมาณ  75  กิโลเมตร

        – ระยะทางจากมุกดาหาร  ถึงธาตุพนมมีระยะทางประมาณ  50  กิโลเมตร

        – ระยะทางจากตัวเมืองนครพนม  ถึงธาตุพนมมีระยะทางประมาณ  52  กิโลเมตร

 

3. โดยเครื่องบิน  ท่านสามารถโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ ในการเดินทางไป – มาอำเภอธาตุพนมได้  แต่ทั้งนี้จะต้องใช้บริการของสนามบินจังหวัดนครพนมหรือจังหวัดสกลนคร  จากนั้นจึงโดยสารรถประจำทางหรือรถตู้มาที่อำเภอธาตุพนม