ริมโขงวิวรีสอร์ท&ครัวริมโขงวิว ธาตุพนม 

โทร. 091 6783753