ร้านอาหาร บ้านเลขที่ ๑ หมู่ ๙ ณ ธาตุพนม

 

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 9 ถนน บายพาส
ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48000
โทร. 088-332-1519, 081-391-0909