ที่อยู่ 212 ข้างห้างทองจงรัก ตรงข้ามโรงเรียนธาตุพนม  

tel.091-0610942