พิธีจุดเทียนชัยเสริมดวงเสริมความมงคล

พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลวัดพระธาตุพนม

ในวันสัตตนาคารำลึก 18 ตุลาคม 2566