เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอ.ธาตุพนม

อยู่ติดริมแม่น้ำโขง บรรยายกาศดีมาก

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘๖ บ้านธาตุพนม ถนนนพนมพนารักษ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม