พระธาตุพนมรุ่นแรก ปี ๒๔๗๗ ในงานนมัสการพระธาตุพนม
Thatphanom Amulet รวมวัตถุมงคลธาตุพนม

http://www.facebook.com/ThatphanomAmulet