พระผงวิเศษองค์ดำ
พระผงองค์ดำสร้างจากหลายชนิมวลสารจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม วัดพระธาตุพนมรุ่นพิเศษสร้างปี พ.ศ.2531

จากบทความ เรื่อง พระธาตุพนมบรมเจดีย์ ศรีบรมธาตุแห่งอีสานทิศ โดย รณธรรม ธาราพันธุ์
ตัดย่อบางส่วนนะครับ ที่มา http://www.navaraht.com/forum/post20820.html

 


อันว่าวัตถุมงคลที่เกิดแต่บารมีพระธาตุพนมมีมากมายที่สุด ทั้งพระพุทธรูปบูชาใต้ฐานบรรจุอิฐเก่าพระธาตุพนม หน้าตัก 5 , 7 , 9 นิ้ว ทั้งเหรียญ ทั้งดิน ชิน ผง ว่าน ประคำ รูปถ่ายใหญ่ กลาง เล็ก น้ำมนต์ โอ้ สารพัดจาระไนไม่ไหว แต่เชื่อไหม ?

กษัตริย์ต้องมีมงกุฎ !

มงกุฎ ของพระบรมธาตุเกิดจากสาเหตุสองประการคือพระธาตุล้มและความเพียรของท่านพระครูพนมธรรมโฆษิต (ดร. พระมหาสม สุมโน) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม สาเหตุแรกคือถ้าพระธาตุไม่ล้มก็ไม่ได้มาซึ่งมวลสาร สาเหตุสองคือถ้าท่านท้อแท้เลิกล้มไปก่อนของดีเช่นนี้ก็ไม่บังเกิดขึ้นในโลก

พระผงบารมีพระธาตุประทานพร

คือ มงกุฎ แห่งเครื่องมงคลของวัด เพราะพระพุทธองค์น้อยนี้ถูกสร้างขึ้นจากมวลสารที่คงจะหาที่ไหนไม่ได้ในโลก ประกอบด้วยวัสดุอภิมงคล 7 ประการ (เท่าพญานาคทั้งเจ็ดพอดี)

1. ผงจากอิฐพระธาตุพนมองค์เดิม ที่มีอายุตั้งแต่หลายสิบปีไปจนถึงเป็นพันปี ถูกนำมาบดเป็นผงละเอียดประสมกับมวลสารที่เหลือดังจะกล่าวต่อไป

2. ผงจากพระบุเงินและพระบุทองที่อยู่ในกรุองค์พระธาตุพนม ซึ่งพระบุเงิน-บุทองนี้แต่เดิมเชื่อกันว่าผู้ริเริ่มสร้างคือท่านเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก หรือไม่ก็สำเร็จลุน พระมหาเถระที่ทรงอภิญญาเป็นยิ่งแห่งนครจำปาศักดิ์ เมื่อพระธาตุล้มมีพระประเภทนี้ชำรุดเป็นอันมาก ด้วยภายนอกเป็นเงินบริสุทธิ์-ทองคำบริสุทธิ์ที่มีความอ่อนตัวสูงทั้งบางพอสมควร และภายในองค์พระนั้นก็เป็นเกษรดอกไม้มงคล 108 ชนิด บางองค์ก็เป็นว่านศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ท่านดร.พระมหาสมได้นำพระชำรุดนั้นมาบดเป็นผงเอาเนื้อเกษรดอกไม้ 108 มาเป็นมวลสารหลักอีกอย่างหนึ่ง

3. ผงจากผอูบสำริดหลังเดิม ซึ่งใช้บรรจุพระอุรังคุธาตุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2233 ท่านพระครูได้น้ำชิ้นส่วนที่ชำรุดมาป่นเป็นผง

4. ผงจากยอดพระธาตุพนมองค์เดิมช่วงกลาง ซึ่งเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็กเป็นผู้สร้างไว้

5. ผงจากยอดพระธาตุพนมองค์เดิมช่วงบน ด้านนอก

6. ผงจากยอดพระธาตุพนมองค์เดิมช่วงบนสุดด้านใน ซึ่งท่านเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็กได้นำ ผงเหล็กไหล ไปบรรจุไว้ เชื่อมั่นว่าท่านจะอาศัยอานุภาพแห่งเหล็กไหลที่กันไฟกันฟ้าผ่าได้ ป้องกันองค์พระธาตุพนมแทนสายล่อฟ้าเพราะสมัยนั้นยังไม่มี

7. เหล็กเปียก ที่ถือว่าเป็นเหล็กไหลจำพวกหนึ่งมีอานุภาพไม่ต่างกัน ท่านเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็กได้นำมาหล่อหุ้มยอดพระธาตุองค์เดิม

มวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์หาใดเปรียบทั้ง 7 ประการถูกนำมาคุลีการเข้าด้วยกันโดยไม่อาศัยตัวประสานทั่วไปเช่นปูนใด ๆ เลย หากเป็น มวลสารล้วน ซึ่งท่านใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าถึงความเป็นมาของมวลสารทั้ง 7 และวิธีการที่จะกดเป็นพระพิมพ์โดยให้มีแต่มวลสารอย่างเดียวถึง

14 ปี เต็ม

14 ปีแห่งความพากเพียรของท่านดร.พระมหาสมได้ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม เกิดเป็นพระผงที่ศักดิ์สิทธิ์มีปาฏิหาริย์แก่ผู้นำไปบูชาอย่างมากมายจนไม่สามารถจะกล่าวได้หมด ขนาดเดินเหยียบไปบนหลังงู หรือเอาพระผูกปลายไม้แหย่งู

มันยังนอนนิ่ง

งูอ่อนเปียกเป็นเชือกปออย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ต้องพูดถึงแคล้วคลาด คงกระพันอย่างที่เคยได้ยินกัน พระชุดนี้ทรงอานุภาพแท้จริง แต่มิใช่พระพิมพ์อื่นแบบอื่นจะไม่ขลังนะ ด้วยอำนาจวิเศษจากพระธาตุพนมแล้วล่ะก็

อะไรก็ดีทั้งนั้น

หากที่ยกย่องรุ่นนี้ว่าเป็น มงกุฎ เพราะมวลสารเป็นสำคัญ หรือท่านผู้อ่านคิดว่าไม่สำคัญ เอาแค่ เหล็กเปียก สุดยอดธาตุรู้ที่เปี่ยมด้วยมหิทธิฤทธิ์

 

 

สนใจศึกษาวัตถุมงคลสายธาตุพนมสอบถามข้อมูลได้นะครับที่
เพจ Thatphanom Amulet รวมวัตถุมงคลธาตุพนม
กลุ่ม รวมวัตถุมงคลพระธาตุพนม