คอลัมน์ เปิดตลับพระใหม่
“นครพนม” จังหวัดชายแดนภาคอีสาน ดินแดนอาณาจักรศรีโคตรบูรอันรุ่งเรืองมาในอดีต ที่ตั้ง “องค์พระธาตุพนม” ปูชนียสถานสำคัญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าและพระธาตุอริยสงฆ์
องค์พระธาตุพนมถือเป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองมายาวนาน อายุเก่าแก่ ราว 2,000 ปี ภายในมีการบรรจุพระอุรังคธาตุ หรือกระดูกส่วนหน้าอกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ โดยฉัตรเป็นทองคำบริสุทธิ์หนัก 16 กิโลกรัม มีเพชรประดับ 200 เม็ด
บรรดาชาวพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและประเทศลาว มีความศรัทธาและเชื่อถือสืบทอดกันมา อีกทั้งยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และประจำปีเกิดของคนปีวอก
กล่าวสำหรับ “พระเทพวรมุนี” เป็นพระเถระที่ชาวเมืองนครพนมให้ความเคารพศรัทธา ปัจจุบัน สิริอายุ 77 ปี พรรษา 57 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครพนม และเจ้าอาวาสวัด พระธาตุพนม จ.นครพนม
พ.ศ.2547 เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครพนม พ.ศ.2549 ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม พระอารามหลวง จนถึงปัจจุบัน
สมณศักดิ์ พ.ศ.2552 ได้รับพระราชทานเลื่อนตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพวรมุนี
 พระเทพวรมุนี เคยจัดสร้างวัตถุมงคลหลายรุ่น อาทิ เหรียญรุ่นเจ้าสัวธาตุพนมเงินมา ฯลฯ พร้อมทั้งจัดหารายได้สร้างอาคารสมาธิบำบัด ร.พ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม หอสมุดราชกุมารี และตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์-สามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบ สานในบวรพระพุทธศาสนาสืบไป
ล่าสุดพระเทพวรมุนีอนุญาตให้จัดสร้างเหรียญหลวงพ่อพระเทพวรมุนีรุ่นแรก (ธาตุพนม ๖๐) เหรียญรุ่น ดังกล่าว ประกอบพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ก.พ.2560 ที่พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เพื่อแจกประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมงานบุญครั้งนี้จำนวน 3,000 เหรียญ และจัดให้มีการบูชาวัตถุมงคลดังกล่าว
เหรียญพระเทพวรมุนีรุ่นแรก (ธาตุพนม ๖๐) จัดสร้างเป็นเนื้อทองคำ (น้ำหนักประมาณ 19 กรัม) จัดสร้าง 21 เหรียญ ราคาเหรียญละ 39,000 บาท, เนื้อเงินหน้ากากทองคำ จัดสร้าง 59 เหรียญ ราคาเหรียญละ 4,500 บาท, เนื้อเงินลงยาสีแดง จัดสร้าง 99 เหรียญ ราคาเหรียญละ 1,900 บาท, เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน จัดสร้าง 99 เหรียญ ราคาเหรียญละ 1,900 บาท, เนื้อเงิน จัดสร้าง 99 เหรียญ ราคาเหรียญละ 1,500 บาท, เนื้อนวะหน้ากากเงิน จัดสร้าง 99 เหรียญ ราคาเหรียญละ 1,000 บาท, เนื้อแร่หน้าทองทิพย์ จัดสร้าง 299 เหรียญ ราคาเหรียญละ 400 บาท, เนื้อทองแดง จัดสร้าง 19,999 เหรียญ ราคาเหรียญละ 199 บาท
ลักษณะเป็นเหรียญกลมรูปไข่ มีหูเชื่อม ด้านหน้าเหรียญ เป็นรูปเหมือนพระเทพวรมุนีครึ่งองค์หันหน้าตรง ใต้รูปเหมือนเขียนคำว่า “พระเทพวรมุนี (สำลี ปญฺญาวโร)”
ด้านหลังเหรียญ เป็นรูปองค์พระธาตุพนม ด้านล่างเขียนคำว่า “องค์พระธาตุพนม ๖๐”
วัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงและใช้เป็นทุนดำเนินงานสาธารณประโยชน์ภายในวัด
สอบถามรายละเอียดโทร. 08-0999-7997, 09-2828-2493