เรือนไม้ศรีรัฐ

162 หมู่ 13 ถนนชยางกูร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
085 009 5779