11 สิงหาคม 2566 พระอาทิตย์ทรงกรด
🙏น้อมรำลึกพระธาตุพนมล้มครบรอบ 48 ปี
🙏ขอองค์พระธาตุพนมคุ้มครองปกปักรักษา
🙏ขอให้เจริญในหน้าที่การงาน โชคดีร่ำรวย