ภาพสุภาษิตและคำพังเพย ที่อยู่รอบวิหารคตด้านในขององค์พระธาตุพนม