พระบูชานาคปรก พระมารวิชัยศาสดา มหาพุทธาพิเษก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จำนวนสร้าง 146 องค์ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ฐานกว้าง 8 นิ้ว ส่วนสูง 16 นิ้ว พระทุกองค์มีโค๊ต มีหมายเลขกำกับ