พระบูชาวัดพระธาตุพนม ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว
 
อายุครบ ๗๒ ปี พระเทพรัตนโมลี พ.ศ.๒๕๒๒
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นครพนม