พระเหล็กเปียกพระธาตุพนม ๒๕๖๔
ได้ผ่านพิธีจากพระเกจิอารย์ดังทั่วประเทศไทย
ได้เข้าร่วมพิธีปลุกเสกที่วัดเวฬุวันวนาราม
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล ณ วัดเวฬุวันวนาราม อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
 
นำฤกษ์ เจ้าสัวขุนช้างอุดมทรัพย์
เสมาหน้าหนุ่ม หลวงพ่อพัฒน์
พระแก้ว วัดป่าโคกกลาง
ขุนแผนพรายเสน่ห์จันทรา
พระเหล็กเปียกพระธาตุพนม ๒๕๖๔
 
หลวงปู่มหาศิลา  วัดโพธิ์ศรีสะอาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดเทียนชัย
หลวงปู่อุดมทรัพย์ วัดเวฬุวันวนารามจังหวัดศรีสะเกษ
หลวงปู่ขำ วัดบ้านหนองแดงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม ดับเทียนชัย
หลวงปู่วัฒน์ วัดโนนทองวนารามจังหวัดมหาสารคาม
หลวงบุญหลาย วัดปุดเนียมอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ
หลวงปู่อุดมโชค วัดโพธิ์พระองค์ จังหวัดศรีสะเกษ
พระอาจารย์แว่น วัดป่าโคกกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์
กราบสาธุ 
 
พระเกจิอาจารย์ ให้ความมตตา อธิษฐานจิตปลุกเสก แผ่นเหล็กเบียก กรุธาตุพนม
แผ่นยันต์โบราณ แผ่นยันต์สมฤทธิพระครูวิโรจนรัตโนบล และ โลหะธาตุที่เป็นมงคล
 
1. สมด็จพระพุฒาจารย์ ( สนิท ชวนปัญโญ) เจ้าคณะ ใหญ่หนตะวันออก/ เจ้าอาวาสวัด ไตรมิตรวิทยารามฯ
2. สมด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามฯ
3. พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 
4. ครูบากฤษณะ อินทวณโณ
อาศรมพุทธศาสตร์ จังหวัดนครราชสมา 
5. พระครูสถิตย์บุญเขต (หลวงพ่อบุญช่วย) เจ้าจาวาสวัดกลางบางแก้ว อำเกจนครขัยศรี จังหวัดนครปฐม 
6. พระนันทวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออาาง) วัดใหญ่สว่างอารมณ จังหวัดนนทบุรี
7. หลวงปู่บุญยอ ขันติโถ พระครูโสพิศพุทธิคุณ วัดเทพนัดดา อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
8. พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ ) วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) อำเภอนครชัยครี จังหวัดนครปฐม
9. พระครูพนมปริชกร ดร. เลขาเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธอุพนม 
10. หลวงพ่อมหาสังข์
วัดโพธิศรี อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
11. ฤษีเณร อาศรมธาตุพุทธคุณ อำเภอบาง ไทร จังหวัดพระนครครีอยุธยา