เหรียญเสมาหลังแบบบรรจุครั่ง ปี ๒๔๘๒

#แชมป์งานประกวด การอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ จังหวัดนครพนม

 

เหรียญเสมาพระธาตุพนม ปี ๒๔๘๒

เหรียญนี้สร้างในปี ๒๔๘๒ สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกโนงานนมัสการ องค์พระธาตุพนมประจำปีนั้น เหรียญพระธาตุพนมรุ่นนี้ถูกปลุกเสกโดย พระครูวิโรจน์รัตโนบล (รอด) วัดทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งพระสงฆ์รูปนี้มีคุณวิเศษเป็นที่นับถือของคนไทยทางภาคอีสาน และฝั่งประเทศลาวเป็น อย่างมาก เป็นพระสงฆ์ที่ประกอบไปด้วยบุญบารมีสูงถึงขนาดที่พระอาจารย์มั่น แนะนำขาวจังหวัดนครพนมให้ไปนิมนต์มาเป็นผู้บูรณะปฏิสังขรณ์ องค์พระธาตุพนม เหรียญพระธาตุพนมรุ่นนี้บางเหรียญจึงมีการบรรจุเส้นเกศา ของพระครูวิโรจน์รัตโนบลหรือหลวงปูรอดเอาไว้ โดยการอุดครั่งปิดทับเอา ไว้อีกทีหนึ่ง ซึ่งหากเป็นเหรียญที่บรรจุเส้นเกศาเอาไว้นี้จะมีราคาแพงเป็นหมื่นนอกจากวัตถุมงคลพระเครื่องเหรียญพระธาตุพนมดังที่กล่าวมานี้ ยังถือเป็นเหรียญดีที่น่าใช้ เพราะเป็นเหรียญที่ผ่านพิธีปลุกเสกมาแล้วเป็นอย่างดี

เหรียญเสมาพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม หลวงปู่รอด วัดทุ่งศรีเมือง ปลุกเสก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่หายากมาก

ThatphanomAmulet 0649536363

https://www.facebook.com/ThatphanomAmulet