สถานตรวจสภาพรถ หจก.แสงสุวรรณ(999)บริการ ธาตุพนม

สถานตรวจสภาพรถ หจก.แสงสุวรรณ(999)บริการ 

ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 


ที่ตั้ง ถนนบายพาส อ.ธาตุพนม จ.นครพนม