ตะกรุดเหล็กเปียกพระธาตุพนม

ญาคูขี้หอม หรือพระราชครูโพนสะเม็ก ผู้เป็นบรมครู อาจารย์ของสมเด็จลุน ญาคูขี้หอมเป็นผู้บูรณะพระธาตุพนม และสร้างเหล็กเปียก

ท่านคอยดูแลอยู่ที่พระธาตุ อัฐิของท่านก็ฝังอยู่ที่นี่ และท่านก็คือผู้สร้างพระธาตุที่กัมพูชา โดยตั้งชื่อตามคนที่เอาพระธาตุมาถวาน ขื่อนาง”เป็น” และคำว่าพนม ก็คือภูเขา ยาคูขี้หอมจึงตั้งชืีอพระธาตุนี่ว่า “พนมเป็น” จนเพี้ยนมาเป็น พนมเปญ ซึ่งก็คือเมืองหลวงกัมพูชาในปัจจุบัน

พิธีเสกวันสัตนาคา ๕ ค่ำ เดือน๑๑

  1. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

พระเทพวรมุณี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10

พระราชสิริวัฒน์ วัดสว่างสุพรรณนาราม เจ้าคณะจังหวัดนครพนม

พระรัตนากรวิสุทธิ์ วัดทุ่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

หลวงปู่บุญยอ ขันติโก วัดเทพนัดดา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

หลวงพ่อพระมหาสังข์ สังฆญาโณ วัดโพธิ์ศรี เจ้าคณะตำบลน้ำก่ำ เขต1

พระครูวิชัยสารักคุณ(หลวงปู่หนุน) วัดพุทธโมกขพลาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

พระมหาประกิต ฐิตญาโณ วัดทองนพคุณ จังหวัดสารคาม เจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

หลวงปู่อุดมทรัพย์ สิริคุตฺโต วัดเวฬุวันธรรมาราม จ.ศรีสะเกษ

หลวงปู่บุญหลาย วัดปุดเนียม (เทวดาเมตตา) จ.ศรีสะเกษ

พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ วัดธาตุมหาชัยรองเจ้าคณะอำเภอปลาปาก

พระครูอัมพวนาภิบาล หลวงพ่อหนู สุวณฺโณ วัดอัมพวนาราม บ้านโนนม่วง ต.โนนตาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

หลวงปู่สุข อติภัทโท วัดไชยสำราญอ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

หลวงพ่อเรวัฒน์ เขมธโร วัดป่าพรชัยเทพนิมิต

พระครูพนมปรีชากร ดร. เลขานุกาลเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมวรวิหาร(เจ้าพิธี)