จุดชมวิวแห่งใหม่ของธาตุพนม……แต่อยู่บนที่เดิม
……………….ริมฝั่งโขง…ธาตุพนม……….จ.นครพนม…………………………
นั่นคือ……ท่าด่านศุลกากรอำเภอธาตุพนม……………………..
ซึ่งคนธาตุพนมจะเรียกว่า…..ท่าด่าน……
หลังจากได้รับการปรับปรุงออกแบบตามสถาปัตยกรรมอาณาจักรศรีโคตบูร…..สวยงามมาก……..
ถ้ามองจากริมฝั่งโขง
จะมองทะลุผ่านประตูโขงไปยังองค์พระธาตุพนม…….สวยงามมากๆๆๆ
……เป็นที่พักผ่อนแห่งใหม่และเป็นจุดชมวิว ระหว่าง 2 ฝั่งโขง……..ซึ่งจะได้เป็นที่นั่งชมในเทศกาลแข่ง
เรือยาวของอำเภอธาตุพนม…………………เชิญชวนทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศสบายๆๆ…นะคะ