พระปรกโพธิ์เหล็กเปียก
พระประทานพรเหล็กเปียก

พิธีพุทธาภิเษกเทวาภิเษก
วันที่ 31 มกราคม 2563
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
#แผ่นเหล็กเปียกหุ้มยอดพระธาตุพนมองค์เดิม..!!!
#ความรู้เรื่อง”เหล็กเปียก”
#หลวงปู่โพนสะเม็กบรมครูแห่งเหล็กเปียก
#เมตตาบารมีแคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันศัตรูหมู่มาร

เหล็กไหลเปียกเป็นเหล็กไหลอีกชนิดหนึ่งที่หายาก เหล็กไหลเปียกจะมีความใกล้เคียงกับเหล็กไหลเงินยวงหรือเหล็กไหลชีปะขาว คือมีผิวพรรณวรรณะเป็นสีเงินยวง แต่สามารถกลับกลอกสีผิวตัวเองได้จากขาวเป็นดำและจากดำเป็นขาว คล้ายโลหะจำพวกเงินที่เมื่อโดนอากาศแล้วจะทำให้สีผิวเปลี่ยน แต่เหล็กไหล เปียกยิ่งอัศจรรย์กว่านั้นเพราะโลหะจำพวกเงินเมื่อเปลี่ยนสีผิวจาก ขาวเงินยวงเป็นสีออกดำแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสีเดิม ได้เอง ต่างกับเหล็กไหลเปียกที่สามารถเปลี่ยนสีผิวตนเองให้กลับไป กลับมาได้ เหล็กไหลเปียกหรือที่นิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า.…”เหล็กเปียก”…นี้มีอิทธิฤทธิ์เป็นที่น่าอัศจรรย์คือสามารถเรียกหยดน้ำในอากาศมารวมตัวกันได้ ไม่ว่าเหล็กเปียกจะอยู่ที่ไหนก็จะมีความชุ่มชื้นที่นั่นดุจเดียว กับเหล็กไหลน้ำ เหล็กเปียกมักพบเป็นก้อน มีสัณฐานดั่งก้อนแร่ใต้ดิน
ฤทธิ์อำนาจจากเหล็กไหลเปียกทำให้หัวไม้ขีดยุ่ย ดินปืนเปียก ไม่อาจจุดระเบิดหรือติดไฟขึ้นมาได้ ซึ่งคล้ายคลึงกับฤทธิ์อำนาจของ เหล็กไหลน้ำ และเหล็กไหลชีปะขาว เพียง แต่มีลักษณะรูปพรรณสัณฐาน ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ฤทธิ์ของเหล็กเปียกจะก่อให้เกิดความชื้น ขึ้นทุกครั้ง……
เท่าที่บันทึกไว้……. ในสมัยเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก(หลวงปู่ขี้หอม)ซึ่งเป็นพระอริยเจ้าทางฝังลาวเป็น ผู้ที่ค้นพบเหล็กไหลเปียกจากการนั่งทางในแล้วนิมิตเห็นแร่กายสิทธิ์ ประเภทนี้ ท่านจึงได้นำเอาแร่ชนิดนี้มาหลอมแล้วนำมาเคี่ยวด้วยวิชา อาคมและได้นำเหล็กเปียกมารีดเป็นแผ่น ชึ่งนำมาจากวัดภูเหล็กเปียก บ้านดอนข้าวหลาม ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม โดยได้นำไปหุ้มที่ยอดของพระธาตุพนม ในปีพ.ศ.๒๒๓๓ เมื่อครั้งมาบูรณะองค์พระธาตุพนม เพิ่มความสูงจาก ๒๔ เมตร เป็น ๔๗ เมตร เหล็กเปียกนี้มีอานุภาพในการป้องกันฟ้าฝ่า ป้องกันอัคคีภัย และบันดาลความร่มเย็นเป็นสุขได้

 

จำนวนการสร้าง

พระปรกโพธิ์เหล็กเปียก
เนื้อเหล็กเปียกล้วน สร้าง 108 องค์

พระประทานพรพระธาตุพนม

1.พระประทานพร เนื้อเหล็กเปียกล้วน 199องค์
ตอกพระธาตุ 3โค๊ต ตอกเลขขวามือ
2.พระประทานพร เนื้อชินโบราณผสมเหล็กเปียก
999องค์ ตอกพระธาตุ 2โค๊ต ตอกเลขซ้ายมือ
3.พระประทานพร เนื้อฝาบาตรผสมเหล็กเปียก
5,000องค์ ตอกพระธาตุ 1โค๊ต ตอกเลขขวามือ
*หมายเลขตอง ตอกพระธาตุ 9 โค็ต

พระประทานพรกรรมการ
ตอกพระธาตุ 9โค๊ต,หมายเลข และโค๊ตอุณาโลม
1.พระประทานพรเหล็กเปียกกรรมการ. 1 องค์
2.พระประทานพรชินโบราณเหล็กเปียก.14 องค์
3.พระประทานพรฝาบาตรเหล็กเปียก. 44 องค์

#พระประธานพรเหล็กเปียก พระธาตุพนม ๑๐๐ %
#สร้างพิเศษในงานนมัสการพระธาตุพนม ๒๕๖๓
#จำลองพุทธคุณองค์ดำ (ด้านหน้า)
#จำลองเหรียญพระธาตุพนมที่ระลึกงานพระธาตุพนม ๒๔๗๗(ด้านหลัง)
..สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ..
..พระทุกองค์ตอกโค๊ด ตอกหมายเลข..
โทร 0649536363