…วันพุธที่..18..กรกฎาคม..2561…งานมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคล…ปลุกเสกล๊อกเก็ต…พระยอดธงเนื้อเหล็กเปียก..รุ่น..บูชาครู..หลวงปู่สังข์ทอง ๆ….ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ดังแห่งลุ่มแม่น้ำโขง…..หลวงปู่มหาสังข์ทอง สังฆญาโณ…วัดโพธิ์ศรี บ้านน้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ชาติกำเนิด หลวงปู่มหาสังข์ทอง นามสกุล วัลลีย์ เกิดที่บ้านน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นบุตรคนที่5 ในพี่น้อง9คน บิดาชื่อนาย คำ มารดาชื่อ โจม วัลลีย์ เมื่อวันที่18 กรกฏาคม พ.ศ.2492
ชีวิตในเยาว์วัย เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4 ณ โรงเรียนที่บ้านเกิด โยมมารดาได้นำมาฝากให้เป็นศิษย์วัดป่าสุภารมณ์ โดยได้รับการฝึกอบรมพระกรรรมฐานกับ หลวงปู่ ลือ ปริปุญโณ ในขณะนั้นได้มีโอกาสเดิินธุดงค์ติดตามครูบา อาจารย์สายกรรมฐานไปในที่ต่างๆๆ
บรรชาเป็นสามเณร จนอายุได้ 16ปี ได้บรรชาเป็นสามเณรณ วัดโพธิ์คำ บ้านน้ำก่ำโดยมีพระครูวิมลบัณฑิต(
หลวงปู่ ตัน ปณฑิโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2508 ได้ศึกษาอักษรธรรม(อักษรพื้นบ้าน) อักษรขอม จากพระอุปัชฌาย์ จนแตกฉานเป็นอย่างดี โดยในสมัยนั้น ตำราการเทศน์ การสวดต่างๆๆ มาจากอักษรขอม หรืออักษรธรรม เท่านั้น ในระหว่างนั้นได้ศึกษาเรียนนักธรรมตรี,โท ตามลำดับ จนเมื่อปีพ.ศ.2514 พระอุปัชฌาย์ได้นำไปฝากเรียนบาลี ณ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย เป็นศิษย์ท่านเจ้าคุณ พระเวทีวุฒิกร ในปีนั้นเองได้สอบบาลีประโยค1-2 และนักธรรมชั้นเอก
อุปสมบท ปี2516 ได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณพัทธสีมาวัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมี พระครูปรีชาพนมกิจ(ติ้น ชุตินธโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับ ฉายา” พระสังข์ทอง สงฆญาโณ ” ได้กราบลาพระอุปัชฌาย์เดินทางเข้ากรุงเทพ เพื่อเรียนบาลีต่อ ปธ.3 พำนักอยู่วัดราชบูรณะ(วัดเลียบ) แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร จนถึงปีพ.ศ.2522 สอบบาลีได้เปรียญ7ประโยค จึงได้ลาออกปฏิบัติธุดงควัตร ไปในสถานที่ต่างๆๆพำนักจำพรรษาปฏิบัติธรรมและศาสนกิจ ในแถบภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เชียงรายและเข้าไปจำพรรษาในประเทศพม่าที่ วัดพระเจ้าลากแข่ง 1พรรษา
ย้อนกลับมาตุภูมิ ปีพ.ศ.2536 ขณะปฎิบัติศาสนกิจ(สอบบาลี) อยู่สำนักเรียนวัดสระแก้ว ได้รับนิมนต์ให้กลับมาบ้านเกิดเพื่อจัดการงานศพพระครูโพธิพัฒนาคุณ(หลวงปู่ล้ำ สุวณโณ)อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี “เจ้าคณะตำบลน้ำก่ำ หลังจากเสร็จงานแล้วปีพ.ศ.2537 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี เจ้าคณะตำบลน้ำก่ำ เขต1 และได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ถัดนั้นมาได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรการฝึกอบรม ผู้เข้าสอบพระอุปัชฌาย์จังหวัดนครพนมสืบมา…เป็นที่เคารพนับถือ…ของชาวอำเภอธาตุพนม..และจังหวัดใกล้เคียง…