พระธาตุพนมฝาบาตรรูปไข่ ปี ๒๔๘๒

พระสภาพสวย ผิวหิ้งเดิมๆ นะครับ

 

เหรียญนี้สร้างในปี ๒๔๘๒ สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกโนงานนมัสการ องค์พระธาตุพนมประจำปีนั้น เหรียญพระธาตุพนมรุ่นนี้ถูกปลุกเสกโดย พระครูวิโรจน์รัตโนบล (รอด) วัดทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งพระสงฆ์รูปนี้มีคุณวิเศษเป็นที่นับถือของคนไทยทางภาคอีสาน และฝั่งประเทศลาวเป็น อย่างมาก เป็นพระสงฆ์ที่ประกอบไปด้วยบุญบารมีสูงถึงขนาดที่พระอาจารย์มั่น แนะนำขาวจังหวัดนครพนมให้ไปนิมนต์มาเป็นผู้บูรณะปฏิสังขรณ์ องค์พระธาตุพนม เหรียญพระธาตุพนมรุ่นนี้บางเหรียญจึงมีการบรรจุเส้นเกศา ของพระครูวิโรจน์รัตโนบลหรือหลวงปูรอดเอาไว้ โดยการอุดครั่งปิดทับเอา ไว้อีกทีหนึ่ง ซึ่งหากเป็นเหรียญที่บรรจุเส้นเกศาเอาไว้นี้จะมีราคาแพงเป็นหมื่นนอกจากวัตถุมงคลพระเครื่องเหรียญพระธาตุพนมดังที่กล่าวมานี้ ยังถือเป็นเหรียญดีที่น่าใช้ เพราะเป็นเหรียญที่ผ่านพิธีปลุกเสกมาแล้วเป็นอย่างดี

เหรียญพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม ปี 2482 หลวงปู่รอด วัดทุ่งศรีเมือง ปลุกเสก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่หายากมาก

 

 

ThatphanomAmulet

0649536363/0809997997

www.facebook.com/ThatphanomAmulet