พระประทานพรเหล็กเปียก

เนื้อสัมฤทธิ์ผสมเหล็กเปียก

หมายเลข ๓๒๗ สวยเดิมครับ

 

“ งดงามยิ่งนักจากแผ่นเหล็กเปียกสู่องค์พระประทานพรเหล็กเปียกธาตุพนม ๑๐๐% ”

 

จัดสร้างพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึก

ในงานนมัสการพระธาตุพนม ๒๕๖๓

 

จำลองพุทธคุณพระผงวิเศษองค์ดำ(ด้านหน้า)

จำลองเหรียญพระธาตุพนม ๒๔๗๗(ด้านหลัง)

 

“นโม ธาตุ หทยํ อหํ สามิ ”

 

พิธีพุทธทาภิเษก ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

 

#แผ่นเหล็กเปียกหุ้มยอดพระธาตุพนมองค์เดิม..!!!

 

#ความรู้เรื่อง”เหล็กเปียก”

#หลวงปู่โพนสะเม็กบรมครูแห่งเหล็กเปียก

#เมตตาบารมีแคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันศัตรูหมู่มาร

เหล็กไหลเปียกเป็นเหล็กไหลอีกชนิดหนึ่งที่หายาก เหล็กไหลเปียกจะมีความใกล้เคียงกับเหล็กไหลเงินยวงหรือเหล็กไหลชีปะขาว คือมีผิวพรรณวรรณะเป็นสีเงินยวง แต่สามารถกลับกลอกสีผิวตัวเองได้จากขาวเป็นดำและจากดำเป็นขาว คล้ายโลหะจำพวกเงินที่เมื่อโดนอากาศแล้วจะทำให้สีผิวเปลี่ยน แต่เหล็กไหล เปียกยิ่งอัศจรรย์กว่านั้นเพราะโลหะจำพวกเงินเมื่อเปลี่ยนสีผิวจาก ขาวเงินยวงเป็นสีออกดำแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสีเดิม ได้เอง ต่างกับเหล็กไหลเปียกที่สามารถเปลี่ยนสีผิวตนเองให้กลับไป กลับมาได้ เหล็กไหลเปียกหรือที่นิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า.…”เหล็กเปียก”…นี้มีอิทธิฤทธิ์เป็นที่น่าอัศจรรย์คือสามารถเรียกหยดน้ำในอากาศมารวมตัวกันได้ ไม่ว่าเหล็กเปียกจะอยู่ที่ไหนก็จะมีความชุ่มชื้นที่นั่นดุจเดียว กับเหล็กไหลน้ำ เหล็กเปียกมักพบเป็นก้อน มีสัณฐานดั่งก้อนแร่ใต้ดิน

 

ฤทธิ์อำนาจจากเหล็กไหลเปียกทำให้หัวไม้ขีดยุ่ย ดินปืนเปียก ไม่อาจจุดระเบิดหรือติดไฟขึ้นมาได้ ซึ่งคล้ายคลึงกับฤทธิ์อำนาจของ เหล็กไหลน้ำ และเหล็กไหลชีปะขาว เพียง แต่มีลักษณะรูปพรรณสัณฐาน ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ฤทธิ์ของเหล็กเปียกจะก่อให้เกิดความชื้น ขึ้นทุกครั้ง……

 

เท่าที่บันทึกไว้……. ในสมัยเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก(หลวงปู่ขี้หอม)ซึ่งเป็นพระอริยเจ้าทางฝังลาวเป็น ผู้ที่ค้นพบเหล็กไหลเปียกจากการนั่งทางในแล้วนิมิตเห็นแร่กายสิทธิ์ ประเภทนี้ ท่านจึงได้นำเอาแร่ชนิดนี้มาหลอมแล้วนำมาเคี่ยวด้วยวิชา อาคมและได้นำเหล็กเปียกมารีดเป็นแผ่น ชึ่งนำมาจากวัดภูเหล็กเปียก บ้านดอนข้าวหลาม ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม โดยได้นำไปหุ้มที่ยอดของพระธาตุพนม ในปีพ.ศ.๒๒๓๓ เมื่อครั้งมาบูรณะองค์พระธาตุพนม เพิ่มความสูงจาก ๒๔ เมตร เป็น ๔๗ เมตร เหล็กเปียกนี้มีอานุภาพในการป้องกันฟ้าฝ่า ป้องกันอัคคีภัย และบันดาลความร่มเย็นเป็นสุขได้

 

ThatphanomAmulet 0649536363

https://www.facebook.com/ThatphanomAmulet