พระสมเด็จรุ่นแรกวัดพระธาตุพนม ปี 2482

ส่งเข้าประกวด ติดรางวัลที่ 3 งานประกวดพระเครื่องสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย สาขาจังหวัดอุดรธานี สภาพสวย

รับประกันพระแท้ ตามหลักสากล นะครับ..

 

พระธาตุพนมเป็นมหาเจดีย์โบราณ ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอกของพระพุทธเจ้า ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสตรงสองชั้น ลดชั้นด้วยโบกชั้นคว่ำแล้วคั่นด้วยเอวขันก่อนจะเป็นยอดพระธาตุทรงบัวเหลี่ยม พระธาตุพนมสูงรวมฉัตร ๕๗.๕๐ เมตร หากนับในทางโบราณคดี พระธาตุพนมเป็นพุทธะเจดีย์ประมาณว่าสร้างขึ้นในระหว่าง พุทธศักราช ๑๒๐๐-๑๔๐๐ สมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ยังรุ่งเรือง โดยได้รับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ต่อจากนั้นได้รับการทำนุบำรุง และปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจากกษัตริย์ล้านช้าง และชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำโขง

 

ระยะแรกพระธาตุพนมเป็นเจดีย์ทรงเตี้ย ประกอบด้วยอุโมงค์และเรือนยอดส่งบัวคว่ำ สูง ๒ วา ล่วงมาถึงระหว่างพุทธศักราช ๒๒๒๒-๒๒๒๕ พระราชครูโพนสะเม็ก (หลวงพ่อขี้หอม) หนีราชภัยจากกรุงเวียงจันทน์มาพร้อมญาติโยม ได้ปฏิสังขรณ์ต่อเป็นยอดทรงบัวเหลี่ยมคว่ำ ทำให้องค์พระธาตุพนมสูงขึ้น ๕๗ เมตร กลายเป็นต้นแบบของธาตุเจดีย์ในภาคอีสานและประเทศลาวสืบมา หลวงพ่อขี้หอมองค์นี้มีบทบาทในการสร้างอาณาจักรล้านช้างใหม่ขึ้นที่นครจำปาสัก ด้วยศรัทธาบูชาพระธาตุพนม หลังมรณภาพแล้วจึงได้นำอัฐิบางส่วน มาบรรจุไว้ที่ธาตุเจดีย์นอกกำแพงแก้วด้านทิศเหนือ ชาวบ้านเรียกว่า “ธาตุญาคูขี้หอม”

 

พุทธศักราช ๒๔๘๓ รัฐบาลไทยมอบหมายให้ กรมศิลปากรเสริมยอดให้สูงขึ้นเต็ม ๕๗.๕๐ เมตร และต่อมาองค์พระธาตุต้องพังทลายลงในปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ เพราะฐานไม่แข็งแรงพอต้องสร้างองค์ใหม่แทนดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

 

ThatphanomAmulet 0649536363

https://www.facebook.com/ThatphanomAmulet