ธาตุพนม | เกี่ยวกับพระธาตุพนม | อำเภอธาตุพนม | สถานที่ท่องเที่ยว | ประเพณีและวัฒนธรรม | อัลบั้มภาพ | เว็บบอร์ด |
เข้าระบบ
User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
พื้นที่แนะนำ
หมวด » เกี่ยวกับอำเภอธาตุพนม » อำเภอธาตุพนม
 

สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอธาตุพนม

สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอธาตุพนม

     วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลอำเภอธาตุพระพนมเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุพนมเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูง มีลักษณะที่สวยงายมากภายในวัดพระธาตุพนมมีหอพระนอนพระอินทร์สระสถูปอัฐิพระธาตุจากผลการขุดค้นทางโบราณคดีลงความเห็นว่าพระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. ๑๒๐๐-๑๔๐๐ ภายในองค์พระธาตุพนมบรรจุอุรังคธาตุของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาที่เดี่ยวกันกับปราสาทของขอมและได้ทำการบูรณะเรื่อยมา  ในปี  พ.ศ.๒๔๘๕  ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็น “วรมหาวิหาร” ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๔๑๘ เวลา ๑๙.๓๐ น. พระธาตุพนมได้ล้มทลายลงทั้งองค์เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุพนมและในช่วงเวลานั้นได้เกิดพายุพัดแรงฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันประชาชนทั้งประเทศได้รวมกันบริจาคทุนทรัพย์และรัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ตามแบบเดิมการก่อสร้างนี้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๒ นอกจากพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในองค์พระธาตุแล้วยังมีของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้นโดยเฉพาะทองคำบนยอดพระธาตุน้ำหนักถึง ๑๑๐ กิโลกรัมปัจจุบันองค์พระธาตุมีฐานกว้างด้านละ ๑๒.๓๓ เมตรสูง๕๓.๖๐ เมตร เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูงแลดูสง่างาม งานนมัสการองค์พระธาตุพนม เริ่มตั้งแต่วันขึ้น ๑๐ ค่ำ ถึงวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๓ ของทุกปี

       พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์บัว เตมิโย วัดศิลามงคล บ้านหลักศิลา ห่างจากอำเภอธาตุพระพนมประมาณ ๕ กิโลเมตร มีอัฐิธาตุของอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เครื่องอัฐบริขาของพระอาจารย์บัว เตมิโย  และร่างกายของท่าน ซึ่งหลังจากมรณภาพแล้วไม่เน่าเปื่อยเป็นที่เคารพนับถือของชาวนครพนมนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ให้ชมอีกมาก

        วัดหลักศิลา  ตั้งอยู่ที่บ้านหลักศิลา  ตำบลพระกลางทุ่ง  ห่างจากอำเภอธาตุพนมประมาณ  ๘  กิโลเมตร  เป็นวัดที่เก็บรักษาใบเสมามีอายุเก่าแก่  สันนิษฐานว่าเป็นใบเสมาที่มีอายุราวคราวเดียวกับใบเสมาในกลุ่มเมืองฟ้าแดดสงยาง  จังหวัดกาฬสินธุ์

       วัดหัวเวียงรังษี ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลอำเภอธาตุพนม ติดกับโรงเรียนบ้านธาตุ เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นสมัยปฏิสังขรณ์วัดพระธาตุพนม เพราะอิฐที่ก่อสร้างสิมเป็นอัฐิรุ่นเดียวกับวัดพระธาตุพนม และเป็นวัดที่สร้างทับวัดเก่า ลักษณะของสิมวัดหัวเวียงรังษี มีรูปทรงแบบสิมริมแม่น้ำโขงมีภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณ เป็นภาพแต้มปรากฏอยู่ภายในสิมและภายนอกสิมบางแห่ง ภาพภายในเป็นเรืองพุทธประวัติทศชาติ ( ผนังรีด้านซ้ายเป็นภาพ ท่านช้าง ท่านลูก สองกุมารหนีไปซ่อนในสระบัว)  และรามเกียรติ์ วาดขึ้นในราว พ.ศ.๒๔๖๔ ใช้เวลาวาดประมาณ ๒ ปี โดยช่างแต้ม คือ หลวงชาญอักษร จารย์คูน และจารย์สี

        วัดพุทธสีมา ตั้งอยู่ที่บ้านต้อง ตำบลฝั่งแดง ก่อนถึงอำเภอธาตุพนม ประมาณ ๖ กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าวัดประมาณ ๕๐๐เมตร เดิมเรียกวัดบ้านฝั่งแดง เพราะบริเวณนี้มีตระพังแดงซึ่งเกิดจากน้ำที่ไหลมาจากหนองหานมีสีแดงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๒ จากหลักฐานที่ปรากฏเป็นตัวอักษรอยู่เหนือกรอบประตูด้านหน้า "โรงพระอุโบสถ ได้รับพระราชทาน วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๒" ตัวสิมหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีรูปทรงเป็นอาคารสถาปัตยกรรมสมัยราชกาลที่ ๕ เป็นสิมก่ออิฐถือปูน กรอบประตู และหน้าต่างทำเป็นรูปโค้ง บนผนังด้านนอกตัวอาคารปรากฏภาพจิตรกรรมอยู่เหนือกรอบประตู และหน้าต่างทำเป็นรูปโค้ง บนกรอบโค้งเหนือบานหน้าต่างมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ลายเส้น ใช้สีแซมแต่เพียงบางสวน รูปภาพภายนอกเป็นภาพแสดงพุทธประวัตินรก โดยใต้ภาพช่างแต้ม (จารย์คูนและจารย์ผุย) จะเขียนตัวอักษรไทยน้อยกำกับเอาไว้

 

เขียนเมื่อ : 22 ก.ค. 2553,15:53   เข้าชม : 12793 ครั้ง

เกี่ยวกับอำเภอธาตุพนม » อำเภอธาตุพนมอื่นๆที่น่าสนใจ
คำขวัญอำเภอธาตุพนม
ไหว้พระธาตุพนม ชมวัตถุโบราณ มันแกวรสหวาน สำราญชายโขง จรรโลงวัฒนธรรม
การเดินทางสู่อำเภอธาตุพนม
การเดินสู่อำเภอธาตุพนมสามารถเดินทางได้ 3 ทางด้วยกัน โดยรถยนต์โดยสาร ซึ่งมีให้บริการอยู่หลายบริษัทด้วยกัน ทั้งจากกรุงเทพมหานครฯ และจากจังหวัดใกล้เคียง จากกรุงเทพฯ จะมีทั้งรอบเช้าและรอบเย็นไป - กลับ
สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอธาตุพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลอำเภอธาตุพระพนมเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุพนมเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูง มีลักษณะที่สวยงายมากภายในวัดพระธาตุพนมมีหอพระนอนพระอินทร์สระสถูปอัฐิ
ลักษณะที่ตั้ง
อำเภอธาตุพนม ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อยู่ด้านทิศใต้ของจังหวัดนครพนม มีเนื้อที่ประมาณ ๒๙๒.๐๘๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๘๒,๕๕๓ ไร่
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอำเภอธาตุพนม
บริเวณอำเภอธาตุพนมในปัจจุบัน เดิมมีชื่อว่า \\\\\\\"ภูกำพร้า\\\\\\\" เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผาชนหนึ่งซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ตามประวัติ บริเวณองค์พระธาตุพนมเป็นที่ตั้งเมืองศรีโคตบูรณ์
แผนที่อำเภอธาตุพนม
แผนที่อำเภอธาตุพนม
 
 
 
กรุพระธาตุพนม การเดินทางไปพระธาตุพนม งานประจำปี งานพระธาตุพนม, ตํานานอุรังคธาตุ ที่พัก ที่พักในอำเภอธาตุพนม บต้องห่วงดอกอ้าย ประวัติ ประวัติจารึกวัดพระธาตุพนม ประวัติประเพณีไหลเรือฟ้า ประวัติพระธาตุพนม ประวัติสถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง ประวัติสถานที่ท่องเที่ยวของไทย ประเทศลาว พระธาตุนครพนม พระธาตุพนม พระสมเด็จกรุพระธาตุพนม พานบายศรี รำภู่ไท รูปพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร สมเด็จพระธาตุพนม อำเภอท่าอุเทน เซียมซีพระตุพนม แผนที่จ.นครพนม โรงเรียนพระปริยัติธรรม_วัดพระธาตุพนม โรงแรม ไหลเรือไฟ ไหลเรือไฟนครพนม_53
Copyright © 2015 www.Thatphanom.com   ติดต่อโฆษณา webmaster@thatphanom.com