ธาตุพนม | เกี่ยวกับพระธาตุพนม | อำเภอธาตุพนม | สถานที่ท่องเที่ยว | ประเพณีและวัฒนธรรม | อัลบั้มภาพ | เว็บบอร์ด |
เข้าระบบ
User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
พื้นที่แนะนำ
หมวด » สังคมและวัฒนธรรม » สังคมและวัฒนธรรม
 

เผ่าไทยในนครพนม

เผ่าไทยในนครพนม

จังหวัดนครพนม  ประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ รวม  ๗  เผ่า  ได้แก่  ชาวผู้ไท (ภูไท) ไทยญ้อ  ไทยแสก  ไทยกะเลิง  ไทยโส้  ไทยข่า  ไทยลาว (ไทยอีสาน) แต่ละเป่าจะรวมกันเป็นกลุ่ม  กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ดังนี้

      ๑. ชาวผู้ไท (ภูไท) ผู้พิศมัย ความสุนทรีแห่งการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองผู้มาเยือนโดยเฉพาะการจัดการบายศรีสู่ขวัญ  เลี้ยง

อาหาร  ขี่ช้างคู่ (ดูดอุคู่ชายหญิง) หรือเหล้าหมักแบบท้องถิ่นดื่มกัน  ทั้งไหโดยใช้หลอดไม้ซางดูดน้ำเหล้าจากไห  มีพิธีกรรมในรอบปีตามฮีตสิบสิง  มีนาฏศิลป์การฟ้อนภูไทที่ร่ายรำลีลาที่อ่อนช้อยประกอบวงแคน  ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เรณูนคร  มีบางส่วนที่อยู่ที่อำเภอนาแก  อำเภอธาตุพนม  อำเภอปลาปาก 
 
๒.  ไทยญ้อ เป็นกลุ่มไทย-ลาว อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมาจากเมืองหงสา  แขวงไชยบุรีประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่ปากน้ำสงคราม  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๕๗  ส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอท่าอุเทน  อำเภอบ้านแพง  และบ้านขว้างคี  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์  ซึ่งได้ชื่อว่า "หมู่บ้านคอมโดมีเนียมผี" 
๓.  ไทยแสก
 มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่เมืองแสก  เขตเมืองคำเกิด  ติดชายแดนญวน  ๒๐  กิโลเมตร อพยพมาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ตอนที่ประเทศไทยปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์  สมัยราชการที่ ๓ ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ตำบลอาจสามารถ  อำเภอเมืองนครพนม  และบางส่วนอยู่ที่อำเภอนาหว้า  มีประเพณีที่สำคัญคือ การเล่นแสกเต้นสาก 
 
๔.  ไทยกะเลิง  มีภาษาพูดของเผ่าเช่นเดียวกับโส้  อพยพมาจากแขวงสุวรรณเขต  เขตคำม่วน  ไทยกะเลิง  ส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านพระซอง  ตำบลพระซอง  อำเภอนาแก และที่ตำบลรามราช  อำเภอท่าอุเทน โดยมีศูนย์วัฒนธรรมไทยกะเลิง  ที่โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา  อำเภอนาแก ในวันเปิดศูนย์ฯ "นายนาวิน  ขันธหิริญ" ได้เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว  นอกจากนี้ยังมีบางส่วนได้ตั้งบ้านเรือยอยู่ที่ อำเภอโพนสวรรค์  อาศัยปะปนกับพวกข่าและโส้  และที่ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม  ก็มีจำนวนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นั่น

    ศูนย์วัฒนธรรมไทยกะเลิงแห่งนี้  ตั้งขึ้นตามนโยบายฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  นายนาวิน  ขันธหิรัญ  ดังนั้น  อำเภอนาแกโดยการนำของนายยงยุทธ  นุกิจรังสรรค์  นายอำเภอนาแก  จึงได้ร่วมประสานกับ  อบต. โรงเรียน  จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้น  โดยนำเอาเอกลักษณ์แท้ ๆ ของไทยกะเลิง  ส่งเสริมและพัฒนาให้มีสีสันและงดงามอลังการ  ศูนย์วัฒนธรรม "ไทยกะเลิง" แห่งนี้ได้ปลุกเร้าให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของผลผลิตอันเกิดจากกระบวนความคิดของบรรพบุรุษที่แยบยลและลึกซึ้ง

    ของดีอย่างนี้  "คนรุ่นใหม่" ควรที่จะศึกษาและอนุรักษ์ไว้  มิให้เสื่อมสลายตามกาลเวลาไปจากแผ่นดินไทยของเรา 

    ๕. ไทยโส้  ถิ่นเดิมอยู่ที่เมืองมหาชัย ก่องแก้ว  และแขวงเมืองคำม่วน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  อพยพเข้ามาอยู่ในภาคอีสาน  สมัยรัชกาลที่ ๓ หลังปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์  เป็นเผ่าที่มีความเชื่อ  และความศรัทธาในบรรพบุรุษ  มีพิธีกรรมที่สำคัญคือ  พิธีโส้ทั่งบั้ง  อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านพะทาย  หนองเทา  และบางส่วนที่อำเภอศรีสงคราม  และอำเภอโพนสวรรค์ 

    ๖.  ไทยข่า  เป็นชาวพื้นเมืองเผ่าหนึ่ง  ที่อาศัยปะปนอยู่กับไทยกะเลิง  ไทยโซ่ (โส้) และไทยลาว ซึ่งปัจจุบันนี้ถูกกลืนเกือบกะหมดแล้ว  เดิมไทยข่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ในแขวงสุวรรณเขต  แขวงสาละวันและแขวงอัตปือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  อพยพมายังประเทศไทยในรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ชาวไทยข่าที่พอจะมีหลักฐานบ้างอาศัยปะปนกับไทยโซ่ (โส้) ในจังหวัดนครพนม  เช่น  หมู่บ้านคำเตย  ตำบลท่าจำปา  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 

   ๗.  ไทยลาว  (ไทยอีสาน) เป็นประชากรกลุ่มใหญ่  พูดภาษาไทย-ลาว (ภาษาอีสานป เป็นกลุ่มผู้นำทางด้านวัฒนธรรมภาคอีสาน  เช่น  ฮีต  คอง  ตำนาน  อักษรศาสตร์  จารีตประเพณี  นิยมตั้งหมู่บ้านเป็นกลุ่ม  บนที่ดอนเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า "โนน" ยึดทำเลการทำนาเป็นสำคัญ  อาศัยอยู่ทั่วไป

เขียนเมื่อ : 22 ก.ค. 2553,15:23   เข้าชม : 7491 ครั้ง

สังคมและวัฒนธรรม » สังคมและวัฒนธรรมอื่นๆที่น่าสนใจ
มรุกขนคร
ดินแดนอันเป็นที่ตั้งประเทศไทยปัจจุบัน เดิมคือ อาณาจักรสุวรรณภูมิ เป็นถิ่นเดิมของชาวลวะ หรือละว้า ยกเว้นดินแดนทางภาคใต้ซึ่งเป็นอาณาเขตของชาติมอญ
ขบวนอัญเชิญศิลาฤกษ์พระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ ไปยังห้องสมุดประชาชนธาตุพนม
ขบวนอัญเชิญ ศิลาฤกษ์ พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา
เผ่าไทยในนครพนม
จังหวัดนครพนม ประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ รวม ๗ เผ่า ได้แก่ ชาวผู้ไท (ภูไท) ไทยญ้อ ไทยแสก ไทยกะเลิง ไทยโส้ ไทยข่า ไทยลาว (ไทยอีสาน) แต่ละเป่าจะรวมกันเป็นกลุ่ม
อาณาจักรศรีโคตรบูร
ดินแดนอันเป็นที่ตั้งประเทศไทยปัจจุบัน เดิมคือ อาณาจักรสุวรรณภูมิ เป็นถิ่นเดิมของชาวลวะ หรือละว้า ยกเว้นดินแดนทางภาคใต้ซึ่งเป็นอาณาเขตของชาติมอญ อาณาจักรสุวรรณภูมิ
แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์
ภาพหญิงชรานำดอกบัวขึ้นจบเหนือหัว เพื่อบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะที่พระองค์โน้มพระวรกาย ก้มพระเศียรเกือบติดศีรษะหญิงชรา รับดอกบัวจากหญิงชราครั้งที่พระองค์เสด็จไปทรงทักทายหญิงชราที่ปรากฏในภาพ
 
 
 
กรุพระธาตุพนม การเดินทางไปพระธาตุพนม งานประจำปี งานพระธาตุพนม, ตํานานอุรังคธาตุ ที่พัก ที่พักในอำเภอธาตุพนม บต้องห่วงดอกอ้าย ประวัติ ประวัติจารึกวัดพระธาตุพนม ประวัติประเพณีไหลเรือฟ้า ประวัติพระธาตุพนม ประวัติสถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง ประวัติสถานที่ท่องเที่ยวของไทย ประเทศลาว พระธาตุนครพนม พระธาตุพนม พระสมเด็จกรุพระธาตุพนม พานบายศรี รำภู่ไท รูปพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร สมเด็จพระธาตุพนม อำเภอท่าอุเทน เซียมซีพระตุพนม แผนที่จ.นครพนม โรงเรียนพระปริยัติธรรม_วัดพระธาตุพนม โรงแรม ไหลเรือไฟ ไหลเรือไฟนครพนม_53
Copyright © 2015 www.Thatphanom.com   ติดต่อโฆษณา webmaster@thatphanom.com