ธาตุพนม | เกี่ยวกับพระธาตุพนม | อำเภอธาตุพนม | สถานที่ท่องเที่ยว | ประเพณีและวัฒนธรรม | อัลบั้มภาพ | เว็บบอร์ด |
เข้าระบบ
User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
พื้นที่แนะนำ
หมวด » เกี่ยวกับพระธาตุพนม » พระธาตุพนม
 

พระธาตุพนมจำลอง

พระธาตุพนมจำลอง

            หลังจากที่นายประเสริฐ บุญสม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้นได้เดินทางไปสำรวจดูความเสียหายเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ แล้ว ได้รับทราบถึง ความเคารพเลื่อมใสของประชาชนที่มีต่อองค์พระธาตุพนมในด้านพรหมศาสตร์ว่า องค์พระธาตุพนมนั้น มีเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนดวงวิญญาณของบรรพบุรุษปกปักรักษาอยู่เมื่อหมดอายุการรักษาและเป็นการรับดวงชะตาเมืองด้วย จึงเป็นเหตุให้องค์พระธาตุพนมล้มทลายไป ฉะนั้นเพื่อเป็นการบำรุงขวัญประชาชนมิให้ตื่นตระหนกตกใจ จึงได้นำความไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางพรหมศาสตร์ท่านหนึ่งคือ นายบุญธรรม โพธิ์แพ่งพุ่ม ให้เตรียมการจัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษตลอดเจนเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงที่แตกสลายกระจายกันไป ได้กลับคืนมาปกรักษาองค์พระธาตุพนมและบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขเช่นเดิม โดยที่ในระหว่างพระธาตุพนมองค์ใหม่ยังมิได้สร้างขึ้นมานี้ ให้มีพระธาตุพนมจำลององค์น้อยไว้เป็นที่ประดิษฐานไปพลางก่อน

             การสร้างพระธาตุพนมจำลองนั้น คณะกรรมการอำนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมได้อนุมัติเป็นกรณีพิเศษ ให้ว่าจ้างร้านมงคลศิลป์ บางแค เป็นผู้จัดทำ ใช้เวลาก่อสร้าง ระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงขนย้ายไปเตรียมประดิษฐานในมณฑลพิธี วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและค่าขนย้ายติดตั้งรวม ๔๐,๐๐๐ บาท

            พิธีบวงสรวงเพื่อประดิษฐานพระธาตุพนมจำลอง ได้เริ่มในวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยนายบุญธรรม โพธิ์แพ่งพุ่ม ประกอบพิธีบวงสรวงพระธาตุพนมองค์เดิม ณ บริเวณลานพระธาตุ มีการตั้งเครื่องบัตรพลีบวงสรวงในบริเวณมณฑลพิธีลานพระธาตุองค์เดิม และบริเวณที่จะประดิษฐานพระธาตุพนมจำลองลานด้านทิศเหนือของวัด พิธีเริ่มด้วยการถวายสังฆทานแก่งพระสงฆ์ ๙ รูป อันมีพระเทพรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเป็นประธาน ต่อมาเวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญธรรม โพธิ์แพ่งพุ่ม ประกอบพิธีบูชาพระธาตุและบวงสรวงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ตลอดถึงเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์พระธาตุพนม แล้วอัญเชิญเข้าสู่ปะรำพิธีเพื่อเชิญไปประดิษฐานที่พระธาตุจำลองตามเวลาฤกษ์ เวลา ๒๑.๔๕ น. พระพิมลธรรม พร้อมด้วยคณะและประชาชนชาวธาตุพนม ตลอดทั้งคณะสงฆ์วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อันมีพระเทพรัตนโมลีเป็นประธาน พร้อมกันเชิญพระธาตุพนมจำลองขึ้นประดิษฐาน ณ บริเวณมณฑลพิธี นายบุญธรรม โพธิ์แพ่งพุ่ม กระทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาบรรพบุรุษ เทพผู้รักษาองค์พระธาตุพนม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเข้าสถิต ณ พระธาตุพนมจำลองเป็นการชั่วคราว และกระทำการบรรจุยันต์จตุโลตรีนิสิงเห โสฬส และมหามงคลที่ฐานชั้นล่าง ส่วนฐานชั้นที่สองบรรจุพระพุทธรูป และวัตถุธาตุจากส่วนยอด ส่วนกลางและส่วนฐานองค์พระธาตุพนม ตลอดจนอิฐ เงิน ทอง นาก รวม ๙ แผ่น เมื่อได้เวลา ๒๑.๕๕ น. อันเป็นมหัธโนฤกษ์ ลัคนาสถิตราศีเมษ จึงได้อาราธนาพระพิมลธรรมให้เป็นผู้อัญเชิญพระบรมธาตุ พระสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ เข้าประดิษฐานที่ฐานชั้นบนสุด พนักงานลั่นฆ้องกลองชัย จากนั้นยกสถูปขึ้นครอบเป็นเสร็จพิธี
พระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในยอดพระธาตุพนมจำลองครั้งนี้ เดิมเป็นของพระพิมลธรรม ได้นำไปถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เพื่อทรงมอบแก่นายกรัฐมนตรีสำหรับนำไปบรรจุในพระธาตุพนมจำลง โดยสมเด็จพระสังฆราชได้ทรงนำพระบรมสารีริกธาตุของส่วนพระองค์ร่วมอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้ด้วย

เขียนเมื่อ : 22 ก.ค. 2553,15:01   เข้าชม : 10986 ครั้ง

เกี่ยวกับพระธาตุพนม » พระธาตุพนมอื่นๆที่น่าสนใจ
พระธาตุพนมบรมเจดีย์ ศรีบรมธาตุแห่งอีสานทิศ (1)
อันพระเจดีย์ใหญ่-น้อยซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของเหล่าเทพดาและมนุษย์ทั้งหลายในสยามนั้นมีจำนวนมากมายหลายแห่งนัก ทั้งที่มาแห่งการสถาปนาก็แปลกต่างกัน ซึ่งโดยมากแล้วย่อมเกี่ยวโยงไปถึงพระมหากษัตริย์และสิ่งลึกลับที่ทรงอำนาจเหนือสามัญชน
ข้าโอกาสพระธาตุพนม
คำว่า “ข้าโอกาส” แปลว่า ได้รับการยกเว้น การเสียภาษีอากร ให้แก่แผ่นดินโดยอาสามัครเข้ามาทำหน้าที่อุปัฏฐากบำรุงพระธาตุ หมายความว่า รับราชการเป็นผู้ถวายการอุปถัมภ์พระธาตุพนม
ตำนานพระธาตุพนม
ตำนานพระธาตุพนม ในรูปแบบวีดีโอครับ
ประวัติพระธาตุพนม
พระธาตุพนมหรือเรียกตามแผ่นทองจารึกซึ่งจารึกไว้ในสมัยเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็กแห่งนครเวียงจันทน์มาบูรณะใน พ.ศ. ๒๒๓๖ - ๔๕ ว่า "ธาตุปะนม" เป็นพุทธเจดีย์ที่บรรจุพระอุรังคธาตุ ( กระดูกส่วนพระอุระ )
ลูกพระธาตุพนม
ความเชื่อความศรัทธาของสามัญชนที่มีต่อองค์พระธาตุพนม ประการหนึ่งคือ การขอบุตรจากองค์พระธาตุพนม ผู้ที่ไม่มีบุตรมาก่อนและต้องการมีบุตรสืบตระกูล
จารึกวัดพระธาตุพนม
พระยานครพิชิตธานี พร้อมด้วยท้าวพระยาในท้องถิ่นได้บูรณะพระธาตุพนม และสร้างกำแพงแก้วล้อมรอบพระธาตุ รวมทั้งสร้างถาวรวัตถุอื่นๆ อีกด้วย ตอนท้ายได้สาปแช่งผู้ถือสิทธิ์ครอบครอง ทำลายทานวัตถุ
สถานที่สำคัญภายในวัด
องค์พระธาตุพนม อันเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระอุรังคธาตุ ( กระดูกส่วนหัวอก ) ของพระพุทธเจ้า เป็นพระธาตุเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง
ประติมากรรมรูปสิงห์หรืออัจจมุขี
ประติมากรรมรูปสิงห์หรืออัจจมุขี พบที่วัดพระธาตุพนม ตามตำนานอุรังคธาตุกล่าวว่า ได้สร้างรูปอัจจมุขีขึ้นไว้สองตัว อยู่ที่มุมทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งตัว
 
 
 
กรุพระธาตุพนม การเดินทางไปพระธาตุพนม งานประจำปี งานพระธาตุพนม, ตํานานอุรังคธาตุ ที่พัก ที่พักในอำเภอธาตุพนม บต้องห่วงดอกอ้าย ประวัติ ประวัติจารึกวัดพระธาตุพนม ประวัติประเพณีไหลเรือฟ้า ประวัติพระธาตุพนม ประวัติสถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง ประวัติสถานที่ท่องเที่ยวของไทย ประเทศลาว พระธาตุนครพนม พระธาตุพนม พระสมเด็จกรุพระธาตุพนม พานบายศรี รำภู่ไท รูปพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร สมเด็จพระธาตุพนม อำเภอท่าอุเทน เซียมซีพระตุพนม แผนที่จ.นครพนม โรงเรียนพระปริยัติธรรม_วัดพระธาตุพนม โรงแรม ไหลเรือไฟ ไหลเรือไฟนครพนม_53
Copyright © 2015 www.Thatphanom.com   ติดต่อโฆษณา webmaster@thatphanom.com