ธาตุพนม | เกี่ยวกับพระธาตุพนม | อำเภอธาตุพนม | สถานที่ท่องเที่ยว | ประเพณีและวัฒนธรรม | อัลบั้มภาพ | เว็บบอร์ด |
เข้าระบบ
User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
พื้นที่แนะนำ
หมวด » เกี่ยวกับพระธาตุพนม » พระธาตุพนม
 

พระธาตุพนมจำลอง

พระธาตุพนมจำลอง

            หลังจากที่นายประเสริฐ บุญสม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้นได้เดินทางไปสำรวจดูความเสียหายเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ แล้ว ได้รับทราบถึง ความเคารพเลื่อมใสของประชาชนที่มีต่อองค์พระธาตุพนมในด้านพรหมศาสตร์ว่า องค์พระธาตุพนมนั้น มีเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนดวงวิญญาณของบรรพบุรุษปกปักรักษาอยู่เมื่อหมดอายุการรักษาและเป็นการรับดวงชะตาเมืองด้วย จึงเป็นเหตุให้องค์พระธาตุพนมล้มทลายไป ฉะนั้นเพื่อเป็นการบำรุงขวัญประชาชนมิให้ตื่นตระหนกตกใจ จึงได้นำความไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางพรหมศาสตร์ท่านหนึ่งคือ นายบุญธรรม โพธิ์แพ่งพุ่ม ให้เตรียมการจัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษตลอดเจนเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงที่แตกสลายกระจายกันไป ได้กลับคืนมาปกรักษาองค์พระธาตุพนมและบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขเช่นเดิม โดยที่ในระหว่างพระธาตุพนมองค์ใหม่ยังมิได้สร้างขึ้นมานี้ ให้มีพระธาตุพนมจำลององค์น้อยไว้เป็นที่ประดิษฐานไปพลางก่อน

             การสร้างพระธาตุพนมจำลองนั้น คณะกรรมการอำนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมได้อนุมัติเป็นกรณีพิเศษ ให้ว่าจ้างร้านมงคลศิลป์ บางแค เป็นผู้จัดทำ ใช้เวลาก่อสร้าง ระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงขนย้ายไปเตรียมประดิษฐานในมณฑลพิธี วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและค่าขนย้ายติดตั้งรวม ๔๐,๐๐๐ บาท

            พิธีบวงสรวงเพื่อประดิษฐานพระธาตุพนมจำลอง ได้เริ่มในวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยนายบุญธรรม โพธิ์แพ่งพุ่ม ประกอบพิธีบวงสรวงพระธาตุพนมองค์เดิม ณ บริเวณลานพระธาตุ มีการตั้งเครื่องบัตรพลีบวงสรวงในบริเวณมณฑลพิธีลานพระธาตุองค์เดิม และบริเวณที่จะประดิษฐานพระธาตุพนมจำลองลานด้านทิศเหนือของวัด พิธีเริ่มด้วยการถวายสังฆทานแก่งพระสงฆ์ ๙ รูป อันมีพระเทพรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเป็นประธาน ต่อมาเวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญธรรม โพธิ์แพ่งพุ่ม ประกอบพิธีบูชาพระธาตุและบวงสรวงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ตลอดถึงเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์พระธาตุพนม แล้วอัญเชิญเข้าสู่ปะรำพิธีเพื่อเชิญไปประดิษฐานที่พระธาตุจำลองตามเวลาฤกษ์ เวลา ๒๑.๔๕ น. พระพิมลธรรม พร้อมด้วยคณะและประชาชนชาวธาตุพนม ตลอดทั้งคณะสงฆ์วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อันมีพระเทพรัตนโมลีเป็นประธาน พร้อมกันเชิญพระธาตุพนมจำลองขึ้นประดิษฐาน ณ บริเวณมณฑลพิธี นายบุญธรรม โพธิ์แพ่งพุ่ม กระทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาบรรพบุรุษ เทพผู้รักษาองค์พระธาตุพนม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเข้าสถิต ณ พระธาตุพนมจำลองเป็นการชั่วคราว และกระทำการบรรจุยันต์จตุโลตรีนิสิงเห โสฬส และมหามงคลที่ฐานชั้นล่าง ส่วนฐานชั้นที่สองบรรจุพระพุทธรูป และวัตถุธาตุจากส่วนยอด ส่วนกลางและส่วนฐานองค์พระธาตุพนม ตลอดจนอิฐ เงิน ทอง นาก รวม ๙ แผ่น เมื่อได้เวลา ๒๑.๕๕ น. อันเป็นมหัธโนฤกษ์ ลัคนาสถิตราศีเมษ จึงได้อาราธนาพระพิมลธรรมให้เป็นผู้อัญเชิญพระบรมธาตุ พระสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ เข้าประดิษฐานที่ฐานชั้นบนสุด พนักงานลั่นฆ้องกลองชัย จากนั้นยกสถูปขึ้นครอบเป็นเสร็จพิธี
พระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในยอดพระธาตุพนมจำลองครั้งนี้ เดิมเป็นของพระพิมลธรรม ได้นำไปถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เพื่อทรงมอบแก่นายกรัฐมนตรีสำหรับนำไปบรรจุในพระธาตุพนมจำลง โดยสมเด็จพระสังฆราชได้ทรงนำพระบรมสารีริกธาตุของส่วนพระองค์ร่วมอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้ด้วย

เขียนเมื่อ : 22 ก.ค. 2553,15:01   เข้าชม : 10605 ครั้ง

เกี่ยวกับพระธาตุพนม » พระธาตุพนมอื่นๆที่น่าสนใจ
พระธาตุพนมบรมเจดีย์ ศรีบรมธาตุแห่งอีสานทิศ (1)
อันพระเจดีย์ใหญ่-น้อยซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของเหล่าเทพดาและมนุษย์ทั้งหลายในสยามนั้นมีจำนวนมากมายหลายแห่งนัก ทั้งที่มาแห่งการสถาปนาก็แปลกต่างกัน ซึ่งโดยมากแล้วย่อมเกี่ยวโยงไปถึงพระมหากษัตริย์และสิ่งลึกลับที่ทรงอำนาจเหนือสามัญชน
เสาอินทขีล
เสาอินทขีล ทำจากหินทราย ตามตำนานพระธาตุพนมกล่าวว่า พญาทั้งห้าผู้สร้างพระธาตุพนมในยุคแรก ได้ให้คนไปนมาจากที่ต่าง ๆ รวมกันสี่ต้น แล้วฝังไว้ในบริเวณรอบ ๆ องค์พระธาตุทั้งสี่มุม
คำนมัสการพระธาตุพนม
ปุริมายะ ทิสายะ, ทักขิณายะ, ปัจฉิมายะ ทิสายะ, อุตตะรายะ ทิสายะ, เหฏฐิมายะ ทิสายะ, อุปะริมายะ ทิสายะ, กะปะณะคิริสมิง ปัพพะเต มหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธอุรังคะธาตุตุง สิระสา นะมามิ
ลูกพระธาตุพนม
ความเชื่อความศรัทธาของสามัญชนที่มีต่อองค์พระธาตุพนม ประการหนึ่งคือ การขอบุตรจากองค์พระธาตุพนม ผู้ที่ไม่มีบุตรมาก่อนและต้องการมีบุตรสืบตระกูล
พระธาตุพนมจำลอง
หลังจากที่นายประเสริฐ บุญสม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้นได้เดินทางไปสำรวจดูความเสียหายเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ แล้ว
ประติมากรรมรูปสิงห์หรืออัจจมุขี
ประติมากรรมรูปสิงห์หรืออัจจมุขี พบที่วัดพระธาตุพนม ตามตำนานอุรังคธาตุกล่าวว่า ได้สร้างรูปอัจจมุขีขึ้นไว้สองตัว อยู่ที่มุมทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งตัว
ข้าโอกาสพระธาตุพนม
คำว่า “ข้าโอกาส” แปลว่า ได้รับการยกเว้น การเสียภาษีอากร ให้แก่แผ่นดินโดยอาสามัครเข้ามาทำหน้าที่อุปัฏฐากบำรุงพระธาตุ หมายความว่า รับราชการเป็นผู้ถวายการอุปถัมภ์พระธาตุพนม
พระครูวิโรจน์รัตโนบล พระผู้บูรณะพระธาตุพนมครั้งที่ ๕
พระครูวิโรจน์รัตโนบล ผู้นำในการบูรณะพระธาตุพนมในครั้งนั้น ไว้ ณ ที่นี้ด้วย เพราะโอกาสที่ท่านผู้อ่านจะไปค้นหาประวัติเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก
 
 
 
กรุพระธาตุพนม การเดินทางไปพระธาตุพนม งานประจำปี งานพระธาตุพนม, ตํานานอุรังคธาตุ ที่พัก ที่พักในอำเภอธาตุพนม บต้องห่วงดอกอ้าย ประวัติ ประวัติจารึกวัดพระธาตุพนม ประวัติประเพณีไหลเรือฟ้า ประวัติพระธาตุพนม ประวัติสถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง ประวัติสถานที่ท่องเที่ยวของไทย ประเทศลาว พระธาตุนครพนม พระธาตุพนม พระสมเด็จกรุพระธาตุพนม พานบายศรี รำภู่ไท รูปพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร สมเด็จพระธาตุพนม อำเภอท่าอุเทน เซียมซีพระตุพนม แผนที่จ.นครพนม โรงเรียนพระปริยัติธรรม_วัดพระธาตุพนม โรงแรม ไหลเรือไฟ ไหลเรือไฟนครพนม_53
Copyright © 2015 www.Thatphanom.com   ติดต่อโฆษณา webmaster@thatphanom.com