ธาตุพนม | เกี่ยวกับพระธาตุพนม | อำเภอธาตุพนม | สถานที่ท่องเที่ยว | ประเพณีและวัฒนธรรม | อัลบั้มภาพ | เว็บบอร์ด |
เข้าระบบ
User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
พื้นที่แนะนำ
หมวด » เกี่ยวกับพระธาตุพนม » พระธาตุพนม
 

ข้าโอกาสพระธาตุพนม

ข้าโอกาสพระธาตุพนม

ข้าโอกาสพระธาตุพนม

       คำว่า “ข้าโอกาส” เริ่มใช้ในสมัยพญาสุมิตตธรรมวงศา ผู้มาบูรณะพระเจดีย์ธาตุพนมครั้งแรก เมื่อประมาณ พ.ศ. ๕๐๐
        คำว่า “ข้าโอกาส” แปลว่า ได้รับการยกเว้น การเสียภาษีอากร ให้แก่แผ่นดินโดยอาสามัครเข้ามาทำหน้าที่อุปัฏฐากบำรุงพระธาตุ หมายความว่า รับราชการเป็นผู้ถวายการอุปถัมภ์พระธาตุพนม โดยได้รับการยกเว้นภาระกิจที่จะต้องทำให้บ้านเมือง ในฐานะพลเมืองดี  มาทำหน้าในที่พระพุทธศาสนาแทน
       ต่อมาภายหลัง คำนี้นำมาใช้ทั่วไปกับผู้มีความเสื่อมใสในองค์พระธาตุพนม ไม่ว่าจะมีถิ่นฐานอยู่ในเขตอำเภอธาตุพนม หรืออยู่ที่อื่นที่มีความเสื่อมใสศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนม

        ข้าโอกาส คือ ผู้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี คือ ค่าหัว (ค่าตัว = ค่าแรงงาน) ให้แผ่นดินเพราะมีหน้าที่ในการอุปัฏฐากองค์พระธาตุพนมอยู่แล้ว ตกมาในสมัยนี้ประชาชนของประเทศ จะต้องเสียภาษีให้แก่แผ่นดิน ทั้งในทางตรง และทางอ้อม แต่ก็ยังเลื่อมใสศรัทธาในอันที่จะอุปถัมภ์จนถึงปัจจุบันคำว่า “เสียค่าหัว” จึงยังคงใช้เรียกผู้ทำนุบำรุงอุปถัมภ์พระธาตุพนมอยู่เช่นกับสมัยก่อน

        คำว่า “ข้าโอกาส” นิยมใช้กันมาแต่โบราณกาล โดยเฉพาะช่วงที่มีงานเทศกาล โดยเฉพาะช่วงที่มีงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนมเริ่มตั้งแต่ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๓ ในช่วงนี้ ชาวธาตุพนมและประชาชนในอาณาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดผู้เคารพเลื่อมใสในองค์พระธาตุพนม ที่อาศัยอยู่ในประเทศลาว ก็จะเริ่มทยอยเดินทางมานมัสการพระธาตุพนม เป็นระยะ ๆ ไม่ขาดสาย ด้วยการเดินเท้าหรือพาหนะต่าง ๆ ตามยุดตามสมัย ช่วงนี้จะเรียกว่าเป็นช่วง การเสียค่าหัว ของข้าโอกาสพระธาตุพนมทั้งหลาย คำนี้แม้จะรุนแรงไปบ้างสำหรับความรู้สึกของคนบางคนในสมัยในปัจจุบัน แต่ก็เป็นคำที่เรียกใช้กันมาแต่สมัยโบราณกาล และเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้ง ทางมโนธรรม ของผู้เคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะข้าโอกาสพระธาตุพนม ซึ่งเป็นการแสดงออกจึงเจตนาอันบริสุทธิ์ ที่จะมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธศาสนาที่มีองค์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระอุระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประจักษ์เป็นสักขีพยานอยู่ในปัจจุบัน
 

เขียนเมื่อ : 22 ก.ค. 2553,14:53   เข้าชม : 7597 ครั้ง

เกี่ยวกับพระธาตุพนม » พระธาตุพนมอื่นๆที่น่าสนใจ
การทำบุญฉลองการบูรณะพระธาตุพนม
การบูรณะพระธาตุพนมในปี พ.ศ. ๒๔๔๔ โดยพระครูวิโรจน์รัตโนบล หรือ พระครูดีโลด เป็นการบูรณะครั้งที่ ๕ โดย “ได้เริ่มบูรณะแต่เดือนอ้าย ขึ้น ๑๔ ค่ำ จนถึงเดือน ๓ เพ็ญ
รำบูชาถวายพระธาตุพนม
พระธาตุพนมเป็นสถูปเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
คำนมัสการพระธาตุพนม
ปุริมายะ ทิสายะ, ทักขิณายะ, ปัจฉิมายะ ทิสายะ, อุตตะรายะ ทิสายะ, เหฏฐิมายะ ทิสายะ, อุปะริมายะ ทิสายะ, กะปะณะคิริสมิง ปัพพะเต มหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธอุรังคะธาตุตุง สิระสา นะมามิ
สถานที่สำคัญภายในวัด
องค์พระธาตุพนม อันเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระอุรังคธาตุ ( กระดูกส่วนหัวอก ) ของพระพุทธเจ้า เป็นพระธาตุเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง
พระธาตุพนมบรมเจดีย์ ศรีบรมธาตุแห่งอีสานทิศ (2)
สมัยผ่านมาถึงกึ่งพุทธกาล ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2500 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 11 ปีระกา ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณตีสอง มีฝนตกหนักมากในตัวอำเภอธาตุพนม
พระครูวิโรจน์รัตโนบล พระผู้บูรณะพระธาตุพนมครั้งที่ ๕
พระครูวิโรจน์รัตโนบล ผู้นำในการบูรณะพระธาตุพนมในครั้งนั้น ไว้ ณ ที่นี้ด้วย เพราะโอกาสที่ท่านผู้อ่านจะไปค้นหาประวัติเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก
ประติมากรรมรูปม้า
ประติมากรรมรูปม้า ในตำนานอุรังคธาตุ ได้กล่าวถึงม้าพลาหกและม้าอาชาไนย ซึ่งสลักจากศิลาพบที่วัดพระธาตุพนม ปัจจุบันที่บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นวิหารหอพระแก้ว
ลูกพระธาตุพนม
ความเชื่อความศรัทธาของสามัญชนที่มีต่อองค์พระธาตุพนม ประการหนึ่งคือ การขอบุตรจากองค์พระธาตุพนม ผู้ที่ไม่มีบุตรมาก่อนและต้องการมีบุตรสืบตระกูล
 
 
 
กรุพระธาตุพนม การเดินทางไปพระธาตุพนม งานประจำปี งานพระธาตุพนม, ตํานานอุรังคธาตุ ที่พัก ที่พักในอำเภอธาตุพนม บต้องห่วงดอกอ้าย ประวัติ ประวัติจารึกวัดพระธาตุพนม ประวัติประเพณีไหลเรือฟ้า ประวัติพระธาตุพนม ประวัติสถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง ประวัติสถานที่ท่องเที่ยวของไทย ประเทศลาว พระธาตุนครพนม พระธาตุพนม พระสมเด็จกรุพระธาตุพนม พานบายศรี รำภู่ไท รูปพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร สมเด็จพระธาตุพนม อำเภอท่าอุเทน เซียมซีพระตุพนม แผนที่จ.นครพนม โรงเรียนพระปริยัติธรรม_วัดพระธาตุพนม โรงแรม ไหลเรือไฟ ไหลเรือไฟนครพนม_53
Copyright © 2015 www.Thatphanom.com   ติดต่อโฆษณา webmaster@thatphanom.com